اپلیکیشن دیکشنری هوانوردی و هوافضا چکاوک

437
دیکشنری مصور و تخصصی رشته های هوانوردی(خلبانی، تعمیرونگهداری، اویونیک، دیسپچ، مهمانداری، ایمنی زمینی و...) و رشته هوافضا
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel