حمله فیل به اتومبیل های در حال حرکت

770

فیل وارد مسیر حرکت اتومبیل ها شده و با خرطوم خود بار ماشین ها را به هم میزند

accident_metal
accident_metal 6 دنبال کننده