پیاده های آویزان - بخش اول

2,361
استاد حق شناس در این ویدئو ضمن تشریح یکی از بازیهای درخشان قهرمان سابق جهان آناتولی کارپف در مقابل ویکتور کورچنوی در فینال قهرمانی جهان به بررسی روشهای بازی با پیاده های آویزان می پردازد.
pixel