در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.

نماز بسیار مهم یکشنبه اول ذی القعده+ طریقه نماز

476
یکشنبه اول ذی القعده : بعد از ﻏﺴﻞ ﻭ ﻭﺿﻮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻛﻌﺖ نماز ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻛﻌﺖ بعد از ﺣﻤﺪ سوره توحید ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ، ﻭ فلق و ناس هر کدام ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ . ﭘﺲ از نماز ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﺧﺘﻢ ﻛﻨﺪ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟَﺎﺣَﻮْﻝَ ﻭَﻟَﺎ ﻗُوَّﺓَ ﺇِﻟّﺎ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﺍلعلی ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ . ﭘﺲ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻳَﺎ ﻋَﺰِﻳﺰُ ﻳَﺎ ﻏَﻔّﺎﺭُ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻲ ﺫُﻧُﻮﺑِﻲ ﻭَ ﺫُﻧُﻮﺏَ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﺎﺕِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻟَﺎﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏَ ﺇِﻟّا انت.
5 ماه پیش
مذهبی