ماست سنتی آپادا

47

تو بعضی فضاها، صداها، رنگ ها و طعم ها تاریخ به زیبایی حرکت میکنه و همه چیز عمر داره، حرف داره، برکت داره. تکنولوژی اون ها رو تغییر نداده. هنوز حیاط هست، حوض هست، گلدون سفالی هست.

دایتی
دایتی 6 دنبال کننده