ماست سنتی آپادا

248
تو بعضی فضاها، صداها، رنگ ها و طعم ها تاریخ به زیبایی حرکت میکنه و همه چیز عمر داره، حرف داره، برکت داره. تکنولوژی اون ها رو تغییر نداده. هنوز حیاط هست، حوض هست، گلدون سفالی هست.
دایتی 9 دنبال کننده
pixel