آخرین جلسه از کارگاه طنزنویسی با ناصر فیض (مدرسه تابستانی)

5,751
در پنجمین و آخرین جلسه از کارگاه طنزنویسی ناصر فیض نکات تکمیلی برای نوشتن متون طنز و به خصوص شعر آموزش می‌دهد. #آموزشی #مدرسه تابستانی #کارگاه طنزنویسی #کارگاه آموزشی #کارگاه #طنزنویسی #طنز
آموزش شهروندی 10.6 هزار دنبال کننده
pixel