رسیتال پیانو و رسیتال ویولن

1,087
هنرجویان: سیلیناز شیرمحمدی-ثنا کوهی تارا صمدی_رجا عوض پور آیانا طالبی_آبتین تندکار مدرسین: احسان گلستانی_محسن کوهسار 1 دیماه 1396_سالن موسیقی چنگ گنبد
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel