EQ یا IQ؟ کدام مهمتر است؟

453

به نظر شما هوش هیجانی مهمتر است یا IQ؟ در این ویدئو به بررسی این سوال می پردازیم