دیدار آیت الله میلانی با آیت الله العظمی وحید خراسانی

474
آیت الله میلانی در دیدار با آیت الله وحید خراسانی جهت خداحافظی برای سفر حج و توصیه های ایشان به عموم شیعیان در سفر حج
pixel