وهابی کیست؟ شهید نعمت الله توحیدی

411
1 ماه پیش

heeeeeeeeeeeeeeeeeelo

1 ماه پیش
با سلام ایشون گفتند که دلیل بیاوریم کسی هم دلیل برای ما نمی آورد و می گویند تو وهابی هستی باشه من می خوام دلیل بیاورم که در قرآن سوره نساء آیه 64 :هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود و اگر آنان هنگامی که [با ارتکاب گناه]به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند ، و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد یقینا خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند . خب اگه شرکه چرا خداوند در قرآن می فرمایند خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند اگه شرکه چرا خدا نگفته است که این کار شرکه ؟؟حالا شما دلیل و مدرک بیارید بعد شرک یعنی چیزی که بدون دخالت خدا باشه مثلا من بگم پیامبر بدون دخالت خداوند میتونه کاری کنه که گناه های من بخشیده بشه که این غلطه تو خود قرآن هم منظور اینکه چون پیامبر پیش خدا آبرو داره اگه من به پیامبر بگم که از خدا برای من آمرزش بخواد از پیش گاه خدا آیا این شرکه ؟قرآن که چنین چیزی که شما میگید رو رد کرده می خواستم بگم وهابیت و مذهب هایی که این عقیده رو دارند از پایه غلطه چون در قرآن چیز دیگری هست امید وارم خدا همه ی ما رو هدایت کنه
کلیپ های اسلامی و بلوچی نه برادر از نظر اهل سنت دعا و کمک خواستن و از یک شخص صالح همچون پیامبران هیچ اشکلالی ندارد ولی کمک خواستن از کسانی که از دنیا رفته اند اشکال دارد
pixel