اولویتهای زندگی در سال جدید. ✨محسن محمدی نیا. معین

1,351
در سال جدید اولویتهای زندگی شما چیست؟. 1- تعیین اهداف و ارزشها 2- تجربه مایی 3- بیان انتظارات 4- اجتناب از سکوت, عدم کناره گیری, قهر نکردن و حرف زدن ‍ کانالهای ارتباطی با دکتر محسن محمدی نیا (معین): ☎️ 0060176487401 ✍️ Email: Info@DrMohammadinia.com ❇️ web:www.drmohammadinia.com Ⓜ️ Skype: Mohsen.Mohammadinia
pixel