لیلا حاتمی:باید آن هشت نفر را ادب میکردم/نشست خبری پرحرارت رگ خواب بدون کارگردان

5,359

لیلا حاتمی:باید آن هشت نفر را ادب میکردم/عصبانیتم را نشان میدهم و با این برخوردها مقابله میکنم/کورش تهامی:اگر کند باشی از نعمت الله جا میمانی/نشست خبری پرحرارت رگ خواب بدون کارگردان. لیلا حاتمی و کورش تهامی بازیگران فیلم رگ خواب حمید نعمت الله بودند که برای نشست خبری این فیلم به کاخ جشنواره آمدند. این نشست خبری پرهیاهو بدون حضور کارگردان شکل گرفت و در حین نشست با آقای نعمت الله تماس تلفنی گرفته شد و ایشان با تلفن صحبت هایشان را انجام دادند.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.9 هزار دنبال کننده