دانشکده فنی و حرفه ای علامه حسن زاده آملی

140
دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی با پذیرش دانشجو به صورت رایگان و از طریق آزمون سراسری و سوابق تحصیلی در رشته های مکانیک خودرو ، الکترونیک ، ساخت و تولید، معماری به صورت (کاردانی _کارشناسی) و مکانیک صنایع ، ماشین ابزار، ابزار دقیق در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.
pixel