عکاسی از قرص ماه پشت کلیسای 800 ساله

285

پروژه‌ی عکاسی از ماه یکی از هیجان‌انگیزترین تجربه‌ها برای عکاسان است. به‌ویژه که یک پیش‌زمینه‌ی زیبا هم نظر شما را جلب کرده باشد؛ آن‌وقت است که لذت عکاسی هوش از سر شما خواهد برد.