استفاده از چسب در روغن های تقلبی

860
ببینید روغن های موتور تقلبی بعد از مدت کمی کارکرد چه شکلی می شود، چسب در روغن موتورها
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
pixel