کلاس فوق برنامه " نقد فیلم " استاد: مهراد زمانی

516
کلاس فوق برنامه " نقد فیلم " استاد: مهراد زمانی از مجموعه کلاسهای 24گانه " انتخاب " دبیرستان دانش دوره اول قلهک در ترم اول سال تحصیلی97-96 می باشد .
pixel