قرائت سوگندنامه دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در حضور فرمانده کل قوا

1,225
قرائت سوگندنامه دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در حضور فرمانده کل قوا
بچه های قلم 2.2 هزار دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel