جراحی خارج کردن دندان و کیست توسط دکتر میترا وثوقی

2,472
دکتر میترا وثوقی 6 دنبال‌ کننده

جهت کشیدن دندان و حفظ استخوان آلوئل، دندان را با سکشن دادن خارج کردیم و کیست انتهای ریشه جهت جلوگیری از عود ضایعه به طور کامل کورتاژ و برای بررسی هیستوپاتولوژی ارسال شد.

pixel