قهرمانی پالایش نفت آبادان در لیگ برتر بسکتبال ایران

129