شب اربعین 1393 - حاج اسماعیل ایراندوست مسجد شیخ سعدون

273
آوای لیان
آوای لیان 33 دنبال‌ کننده

عزاداری سنتی بوشهر مراسم سینه زنی شب اربعین سال 1393 مسجد شیخ سعدون (کوتی) با نوحه خوانی حاج اسماعیل ایراندوست واحد : جرس قافله داران چه نوایی دارد

آوای لیان
آوای لیان 33 دنبال کننده