سروته: داستان مدیریت معکوس | فرید شکریه | تداکس تهران

7,695
تداکس تهران
تداکس تهران 904 دنبال‌ کننده

اگر یک معلم شرکتی را اداره کند چه می شود؟ بالاخره معلم ها مدیر کلاس شان هستند. آن ها قادرند بدون اخراج، استخدام، ارتقا دادن و تشویق مالی، افراد را رهبری کنند. دریابید که چرا مدیرعامل ها می بایست به مدیرکل آموزش بدل شوند.