کمیسیون امام علی علیه السلام و حقوق انسانی- همایش امام علی(علیه السلام)

195

هیئت رئیسه: آیت الله محمدهادی یوسفی غروی،حجت االسالم و المسلمین سیف الله صرامی،دکتر داریوش رحمانیان زمان: شانزدهم اسفند 1397. مکان: قم- ابتدای خیابان معلم- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی