کلیپ معرفی خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

426
کلیپ معرفی خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان به خدمات و توانمندیهای ارائه شده در این مجموعه می پردازد. یادآور می شود که ساختمان این مجموعه عظیم در 4 شهریور 1397 رونمائی و به بهره برداری کامل رسید.
حلما 1 دنبال کننده
pixel