کلیپ معرفی خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان

285

کلیپ معرفی خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان به خدمات و توانمندیهای ارائه شده در این مجموعه می پردازد. یادآور می شود که ساختمان این مجموعه عظیم در 4 شهریور 1397 رونمائی و به بهره برداری کامل رسید.

حلما 1 دنبال کننده
pixel