هوش مصنوعی چیست؟ کاربرد هوش مصنوعی

1,563
ارائه آرمان فاطمی در مورد هوش مصنوعی و کاربرد آن - هتل همای تهران همایش تحول دیجیتالی با حمایت استودیو تحول دیجیتالی فردا
pixel