سرنگی که جلوی خون ریزی را می گیرد

180

این سرنگ اعجاب آور و واقعا مفید با استفاده از ی اسفنج های خاص انبساط پذیر می تواند جلوی خون ریزی شدید و عمیق را بگیرد، وسیله ای که تائیدیه غذا و داروی آمریکا را نیز گرفته است