مدلهای کسب وکار خلاقانه ویژه طراحان نرم افزارهای موبایل

293

بخش سوم کارگاه آموزشی "طراحی مدل های کسب و کار خلاقانه ویژه طراحان نرم افزار های موبایل " ارائه شده توسط آقای مهدی علیپور سخاوی در دومین دوره مسابقات ایران موبی کد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آذرماه 1393