راهکار عالی استاد رائفی پور در رابطه با بنزین

3,248

چرا دولت چنین کاری نمیکنه!؟ راهکار جالب ۵ ماه پیش استاد رائفی پور درباره قیمت بنزین بطوری که نه حق مردم ضایع شود، نه شوک تورمی، نه قاچاق بنزین، نه تبعیض ناروا و نه عامل عصبانیت و اغتشاش و بهانه به دشمنان دادن. این یک نمونه است که در میان کارشناسان این موضوع طرفداران زیادی دارد ولی چرا شنیده نمی‌شود؟! .کانال را دنبال کنید دنبال میشوید

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel