####آموزش شیمی کنکور###د###مفهوم مول-حل تمرین

520
520 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سلام دوستان عزیز در این فیلم هرچند طولانی به تعداد بیست ودو سئوال از پرسشهای آزمون سراسری را حل کرده ام واز انواع واقسام سوالات هست چون بهترین منبع برای تمرین پرسشهای آزمون سراسری سالهای قبل هستند به شما پیشنهاد می کنم قبل از دیدن این فیلم فیلم مربوط به مفهوم را ببنید وبعد با نگه داشتن فیلم اول خودتان اقدام به حل نمایید وبعد فیلم را ببنید ون یادگیری شما عمیق می شود ودر پایان اگر پسندیدی یک علامت قلب یادتان نرود با تشکر کنکور آباد -کنکور 99

pixel