گفتگو بازار؛ چطور دولت تورم را کاهش می‌دهد؟

130
علی دینی اقتصاددان در گفتگو با بازار، افزایش نرخ تورم را بیش از رشد نقدینگی، نشأت گرفته از تبدیل نشدن نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد دانست و گفت: اگر پولی که در قالب تسهیلات داده می‌شود، به موقع به پروژه‌های سرمایه گذاری با بهره وری بالا تبدیل نشود موجب شکل‌گیری تورم ساختاری شده و اگر به تولید به موقع منجر شود باعث کنترل تورم خواهد شد.
pixel