کاربردی سازی هوش مصنوعی در کسب و کارها

448

سخنرانی آرمان فاطمی در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با عنوان کاربردی سازی هوش مصنوعی در کسب و کارها