کاربردی سازی هوش مصنوعی در کسب و کارها

553

سخنرانی آرمان فاطمی در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با عنوان کاربردی سازی هوش مصنوعی در کسب و کارها

pixel