2 سال پس از فاجعه گرنفل

239

مراسمی در سال روز آتش سوزی برج گرنفل به یاد قربانیان این فاجعه برگزار شد؛ خانواده قربانیان همچنان خواستار اجرای عدالت هستند.

پارس تودی
پارس تودی 368 دنبال کننده