حکام عرب فحاشی می کنند و ایرانی ها پیشرفت!

441
صحبت های«عطوان»، تحلیلگر مشهور عرب و مقایسه حکام عرب با ایرانی ها که توسط وی انجام می گیرد.
یا مهدی(عج) 17.5 هزار دنبال کننده
pixel