موزه سنگ های قیمتی قم

1,341
موزه یاقوت کویر قم حدود 80درصد از انواع سنگ هایی که در این موزه قرار دارد از معدن و زمین های کشور استخراج شده است سنگ هایی مثل اپیدوت و عقیق قم، فیروزه نیشابور، آمیتیس سمنان و ... سایر انواع سنگ های این موزه که نمونه های آن در ایران وجود ندارد از سایر کشورها خریداری و جمع آوری شده است. سنگ هایی مثل لاجورد افغانستان، بیسموت آلمان که سنگی هفت رنگ است و لابرادوریت کانادا که تشعشعات آبی رنگی از دل آن نمایان است.
pixel