وجود زباله در خانه فقر می آورد-زندگی اسلامی

640

منبع:velayattv.com - در روایات داریم وجود آشغال در خانه فقر می آورد توصیه شده هر شب زباله ها را بیرون بگذاریم-شبکه ولایت-آیت الله دکتر سید حسن ضیا آبادی-سبک زندگی اسلامی-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده