قلاب های رول گیر رحمانی

156
جهت بلند کردن ،تخلیه،جابجایی،تخلیه،چینش و بردن رول ها داخل رول بازکن
زنده
پخش زنده بازی پرتغال و آلمان - مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰
pixel