آموزش طراحی UX وب سایت ها

47

در این دوره آموزشی به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی طراحی تجربه کاربری یا همان UX را برای وب سایت ها یاد می گیرید.

farinmedia
farinmedia 152 دنبال کننده