جلسه نهم | کنترل ذهن در مسیر تقرب

6,717
جلسه نهم از فصل اول مبحث "کنترل ذهن در مسیر تقرب"
علیرضا پناهیان 11 هزار دنبال کننده
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel