Inlay و Onlay سرامیکی | کلینیک کریستال

63
اگر پوسیدگی دندان از حد مشخصی بیشتر باشه، در صورت ترمیم با مواد ترمیمی مثل آمالگام و کامپوزیت، احتمال شکست در دندان و ترمیم آن بالاتر میره، در این موارد میشه از inlay و onlay سرامیکی استفاده کرد.
pixel