اساطیر یونان، مصر و بین النهرین یا جنیان؟

179

بسم الله الرحمن الرحیم .با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. این قسمتی از فیلم Wishmaster 3 است. جنی که در این فیلم در غالب انسان در آمده توضیح میدهد که اساطیر یونان، مصر، بین النهرین، میترائیسم ... همه جنیان هستند و آنچه بشر با دروغ جنیان و یا با جهل خود از آنها ساخته. امثال زئوس و میترا در حقیقت خود ابلیس هستند؛ حتی شیطان هم با تمام شقاوت و پستی و حقیری میگوید به آنچیزی که مشرکین او را میخوانند کافر است (البته این حرف او برای فرار از عذاب خداست)