کارتون و شعر انگلیسی---با ترجمه----برای آموزش کودکان-8

991
آموزشهای بیشتر در سایت جهان تیچ دات کام JahanTeach.com از کارتون هایی که همراه با شعر هستند برای آموزش انگلیسی به کودکان می توانید استفاده کنید. ترجمه ی شعرها بصورت زیرنویس نوشته شده است تا والدین عزیز، به فرزندانشان طبق آنچه در شعر گفته می شود آموزش دهند.
pixel