سیستم آموزشی کشور دانمارک

1,087

در این ویدیو با سیستم ارزشیابی بدون نمره در کشور دانمارک آشنا می شوید. ما در مجتمع آموزشی شکوه شفق ما با استفاده از سیستم های آموزشی برتر دنیا به آموزش می پردازیم. http://shokouheshafagh.ir شماره های تماس : تلفن :66964213-09122906055