هر آنچه درباره تغییر پارادایم‌ها باید بدانیم | شیما بیگی | تداکس تهران زنان 2020

107
تغییرالگوهای فكری و رفتاری مفهومی‌ست که بسيار با آن رو به‌ رو می‌شويم. شیما بیگی با کمک روش مهندسی ذهن‌آگاهی خود از نقش پاراديم‌ها در زندگی و چگونگی تغيير آن‌ها می‌گوید.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel