پرده موتور دار | Motorized Blinds

1,621

پرده موتور دار : این نوع موتور قابل نصب رو انواع پرده های دکوراتیو می باشد . پرده موتور دار ، پرده برقی ، پرده اتوماتیک ، پرده کنترلی ، پرده کنترل دار پرده پلیسه نخی یکطرفه ، پرده پلیسه نخی دوطرفه ، پرده پلیسه دستی یکطرفه ، پرده پلیسه دستی دوطرفه ، پرده پلیسه زنجیری ، پرده پنجره UPVC فروشگاه پرده زبرا با متنوع ترین پرده های دکوراتیو تلفن 77833030-021