رتبه 18000 کنکور چطوری به 2000 تبدیل شد؟!

4,163

حضور یکی از شاگردان #دکترسیدمحمدیعقوبی در رسانه ملی؛ کسی که تونست داروسازی قبول بشه و به هدفش رسید