میکس پلی به سوی ترابیتیا_John Wayne_terabithia

658
DARK 115 دنبال‌ کننده

آهنگ John Wayne از Greg Gonzalez روی فیلم Bridge to Terabithia. میکس کار خودم. He's got so much love for her, but he doesn't know what to do, sitting on the car, waiting outside her school او خیلی علاقه نسبت به او داشت، اما نمی دونست که باید چیکار کنه، تو ماشین می نشست، بیرون مدرسه او منتظرش بود...

DARK 115 دنبال کننده

Flora Girls

1 سال پیش
آهنگ عالی بود عجب صدایی داره این... ولی نه به فیلم میاد
DARK عالی گوش کردی مرسی. منم واقعا از صداش خوشم میاد عالی خونده اینجا

Leon S Kennedy

1 سال پیش
باشه گل من . فقط فیلترت که کار میکنه نه؟؟؟
DARK آره مرسی ایول داری

Leon S Kennedy

1 سال پیش
نیومدی تل که
DARK میام هروقت تونستم میام
pixel