ورشهای پزشکی عالی زانو09122655648فیزیوتراپی،کاردرمانی،ماساژ در منزل تهران

79

ورشهای پزشکی عالی زانو09122655648فیزیوتراپی،کاردرمانی،ماساژ در منزل تهران.انواع بریس اندامهای فوقانی و تحتانی،انواع کمربند های طبی،زانوبند و مچ بند های طبی،دستگاه اسکن کف پا جهت ساخت کفی و صندل و کفش های طبی،دستگاه اسکن ستون فقرات جهت درمان انحرافات ستون فقرات و ناهنجاری های مادرزادی به روش غیر جراحی و انواع ارتزها و پروتز های (اندام و اعضای مصنوعی) مختلف،دست و پای هوشمند،سیلیکونی