نصب لمینیت شرکت رویا طرح داخلی

79

لایه های تشکیل دهنده پارکت لمینت عبارتند از: - لایه فوقانی - لایه کاغذ طراحی - لایه میانی HDF - لایه تحتانی