وبینار معرفی کوچینگ سازمانی

298

آقای مهندس تیمور میری، کوچ حرفه ای فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF و کوچ نقاط قوت از شرکت گلوپ، با بیش از 10 سال سابقه کوچینگ سازمانی در اروپا، امریکا، خاورمیانه و ایران، بنیانگذار آکادمی بین المللی کوچینگ FCA و مدرس مهارت های کوچینگ، در وبینار روز دوشنبه 17 مهر ماه 1396 از تجربیات خود در رابطه با کوچینگ سازمانی به مدت ۹۰ دقیقه سخن خواهند گفت