مانیتورینگ وزن طبقات و فاصله مرکز جرم و سختی در ایتبس

75
کارا محاسب 48 دنبال‌ کننده
75 بازدید
اشتراک گذاری
مانیتورینگ فاصله مرکز جرم و سختی طبقات و همینطور وزن سازه در طول فرآیند طراحی در ایتبس ️ با ترسیم مرکز جرم و سختی در پلان طبقات و ذخیره تاریخچه تغییرات آن در فایل ایتبس، مهندس محاسب می‌تواند با تغییر در مقاطع سازه، مرکز سختی را به مرکز جرم نزدیک‌تر کرده و در نتیجه آن با کاهش پیچش، وزن سازه را کاهش دهد. نرم افزار تاریخچه‌ای از تغییرات وزن سازه نیز در زمان‌های مختلف ذخیره می‌کند که باعث می‌شود مهندس طراح از کمتر یا بیشتر شدن وزن سازه در طی پروسه طراحی آگاهی یابد. تاریخچه مرکز جرم و سختی در پلان طبقات، تغییرات وزن المان‌های سازه در طبقات، وزن مؤثر و همین‌طور وزن مؤثر تجمعی هر طبقه از مواردی است که نرم افزار در فایل EDB ذخیره کرده در قالب نمودارها و جداولی برای مقایسه ارائه می‌کند.
کارا محاسب 48 دنبال کننده
pixel